Senaste Artiklarna

Att sälja företag

Du äger och driver ett eget företag.

Med hundra procents säkerhet kommer det en tid då du kommer att vilja lämna ditt eget företag. Varför blir det så ? Svaret är inte alltid enkelt, då det kan finnas olika anledningar. Det kan vara händelser i privatlivet som påverkar, händelser i företaget och/eller förändrade kundrelationer, förändrade konkurrensförutsättningar, skilsmässa, försämrat hälsotillstånd, etc, givetvis kommer även finansiella problem att påverka och påskynda ett beslut.
Oavsett vad skälet bör du vara medveten om att försäljningen av företag kan vara ett av de svåraste affärsprocesser som finns.  Varför är det så? Företagsförmedling är en ganska ineffektiv marknad.

Det är spelar ingen roll om du driver en affär, restaurang, hotell, entreprenadföretag m m – problemen är ungefär desamma.
Du tror, att kommer att bli enkelt att sälja ditt företag. Lyssna med de som själva sålt sitt företag, de skulle inte göra om det, utan ta hjälp av någon som vet vilka mekanismer som påverkar hela företagsförsäljningen och ett företags värde. Skulle du trots allt försöka själv kommer du att häpna över hur komplicerad denna process är.
Statistisk visar, att fler än 6 av 10 försäljningar av företag, som alla omsätter mellan 1 – 20 miljoner, kommer att få ett sämre resultat än de förväntningar man hade från början.
Detta kanske kommer  som en stor överraskning för dig, men bekräftas av en stor undersökning, som revisionsbyrån KPMG gjorde för några år sedan.

Vad bör man göra, för att försäljningen ska avslutas med framgång och inte frustration? Svaret är enkelt – förberedelse.
Nedan kommer vi att försöka svara på frågan, vad du behöver göra, för att denna svåra försäljningsprocess ska gå så bra som möjligt.

Frågor, som var och en, som vill sälja företag måste ta itu med, är följande:

  • Viktigast är hur man hittar personer/företag som är intresserade att köpa just ditt företag.
  • Ska jag göra det själv eller ska jag ta hjälp av en företagsmäklare som är van vid dessa försäljningsprocesser?
  • Ska jag informera personalen? Eller kan man sköta det på ett annat sätt?
  • Vilka frågor måste jag kunna svara på när någon vill köpa företaget?
  • Hur säkerställer jag att känslig information inte kommer ut till andra? Vad händer om “snacket går”?
  • Innan du börjar med en företagsförsäljning, så kan det vara klokt att veta vad företaget är värt. Begär därför en värdering, anlitar du en företagsmäklare, så brukar en värdering ingå i deras uppdrag.
  • Nästa fråga blir, när i processen ska jag berätta om mitt företags försäljningspris? Ska jag göra det på en gång? Ska jag vänta till påbörjad förhandling? Eller när passar det att göra det?
  • Hur kan jag vara säker på att den som är intresserad, klarar av att betala det pris vi kommit överens om?
  • Hur säkerställer jag att affären blir vad vi kommit överens om? Hur komplicerat är ett köpeavtal?
  • Hur länge tar en företagsförsäljning? Har jag tid att både driva mitt eget företag och också försöka sälja det?

Listan på frågor som du måste ta itu med är sannerligen inte kort. I några andra artiklar kommer vi att analysera de flesta av alla dessa frågor.
Om du förstår de viktigaste frågorna, som du måste ta itu med under processen, så kan den avslutas med succé. Har du tid att göra det arbetet själv? Förberedelse samt ett genomtänkt och konsekvent genomförande, kommer att vara avgörande för att kunna sälja företaget så optimalt som möjligt. Klarar du det?

Företagsmäklare i hela Sverige

Partnerlänkar

Tips när du ska sälja ditt företag