Försäljning av ett hotell kräver alltid en ordentlig förberedelse.

Hotell, campingar och liknande verksamheter som du vill sälja skiljer sig från andra företagsförsäljningar, då det oftast finns ett stort värde i fastigheten. Oavsett hur man har tänkt sig genomföra denna företagsförsäljning är det viktigt att ha tänkt igenom alla delar innan man erbjuder någon att köpa verksamheten.
Driver man en liknande verksamhet där man hyr lokalerna på ett eller annat sätt så tittar man specifikt på det. Fastigheten som sådan har ju ett enskilt värde, men tillsammans med en fungerande och igång varande verksamhet blir värdet totalt sett högre.

Vad skiljer försäljning av ett hotell eller ett bolag, där fastigheten ingår, från annan fastighetsförsäljning.

Att sälja ett hotell är en mer komplex process än att sälja en fastighet. En köpare frågar oftast efter:

 • En omfattande information om verksamheten
 • En omfattande information om fastigheten
 • En omfattande information om bolaget
 • En fastighet utan verksamhet har inga intäkter
 • Vilken avkastning kan man räkna med på verksamheten
 • Hur ser konkurrenssituationen ut där objektet finns
 • Vilken bemanning fordras för att driva en bra verksamhet
 • Vilka samarbeten har man för att locka till sig nya gäster
 • Finns det möjligheter till expansion
 • Vad händer i området, som kan påverka verksamheten?

Ovanstående punkter är bara några av de relevanta frågor en köpare vill ha svar på, när de ska bestämma sig för att köpa ett företag. Med rätt hantering redan från den dag man bestämt sig för att sälja sitt hotell, camping eller annan verksamhet finns det bästa förutsättningarna att göra en bra affär för alla parter. En bra affär – Tre vinnare.

Vissa nyckelfrågor måste besvaras innan försäljningen av ett hotell. En presumtiv köpare vill alltid veta vilket värde som är satt på hotellet eller verksamheten. Anlita därför en företagsmäklare, som ser helheten i en företagsöverlåtelse, inte enbart fastigheten eller verksamheten.

Vad är marknadsvärde för något?

Ett marknadsvärde är vad någon är beredd att betala för t ex ett hotell eller annan verksamhet i den stund man visar till omvärlden att nu finns det möjlighet att köpa detta objekt.

Väljer du rätt företagsmäklare, så gör denne en analys för vad och hur en ny ägare ska kunna utveckla just detta företag. Den som köper ett företag, köper den inte för sin historik utan för sin framtid. Har företagsmäklaren gjort sitt arbete på bästa sätt ska det vara lätt för en köpare att säga Ja till köp av företaget.

Några av de viktiga frågorna som måste besvaras är:

 1. Hotellets läge och vad som finns i dess närhet som kan locka fler gäster
 2. Analysera vilka tjänster som hotellet erbjuder eller borde erbjuda
 3. Bedöma dessa tjänsters kvalitet och efterfrågan jämfört med konkurrenterna
 4. Analys av kostnader och intäkter
 5. Bedömning av värdet på hotell inkl verksamhet som är till salu

Hur kan man då snabbt hitta någon som vill köpa hotellet ?

Det bästa är att anlita ett proffs d v s någon som är van att arbeta med dessa, oftast ganska komplicerade, försäljningsprocesser, där det fordras kunskap om ekonomisk redovisning, juridisk kompetens, förhandlingsvana och där till  en bred försäljningsvana. Ett sälja en företag är ingen redovisningsuppgift utan en kvalificerat försäljningsprocess.

Leta efter hjälp av företagsmäklare så får du en trygg och kompetent samarbetspart som ser till att skydda de värden du vill överlåta till en ny ägare. Givetvis kan också en fastighetsmäklare vara ett alternativ och du måste räkna med att de kan kräva ensamrätt till försäljning. I många affärer där fastigheter ingår separat, är det viktigt att en företagsmäklare också samarbetar med en fastighetsmäklare.
En bra företagsmäklare kommer att exponera aktuell försäljning på ett diskret sätt för att undvika dels ryktesspridning och dels för att säkerställa att endast seriösa intressenter får tillgång till den fördjupade informationen. I alla företag som ska säljas rekommenderar vi en tydlig sekretesshantering.

Comments are closed.